Serviceaftaler

SERVICEAFTALE

Vinduesfabrikanterne kræver at vinduer og døre smøres og justeres en gang om året. Derfor tilbyder vi at lave en fast serviceaftale, hvor servicegennemgangen udføres i planlagte perioder. En løbende vedligeholdelse af boligens vinduer og døre forlænger levetiden og sikre, at der ikke opstår utilsigtet varmetab.

Klik her for at se eksempel på serviceaftale

SERVICE GENNEMGANG

CASADANA Service tilbyder at lave en servicegennemgang af boligens vinduer og døre. Vi foretager servicegennemgang hos større boligselskaber og boligforeninger såvel som hos private boligejere.

Kontakt CASADANA service på tlf. 43 96 73 73 eller mail: service@casadana.dk for at lave en aftale om servicegennemgang.

Hvad gør vi?

  • Vi kontakter ejendommens driftsansvarlige forud for servicegennemgangen for at aftale et passende tidspunkt.
  • Vi laver varslingssedler til samtlige beboere med oplysning om dato og tidspunkt samt afleveringssted for nøgler, såfremt beboeren ikke er hjemme.
  • Vi fremsender varslingssedlerne til ejendommens driftsansvarlige, som omdeler disse en uge før den planlagte servicegennemgang. Såfremt servicegennemgangen løber over flere uger omdeler vi selv varslingerne til de efterfølgende uger.
  • Vi foretager en systematisk gennemgang af boligens vinduer og døre, hvor vi smører de bevægelige dele, tjekker og smører tætningslister samt justerer de oplukkelige dele således, at de slutter tæt.
  • Vi udskifter efterfølgende, ved et andet besøg, eventuelle slidte/defekte slutblik, paskviller, beslag og tætningslister. Materialer og arbejdsløn afregnes særskilt.
  • Vi orienterer ejendommens driftsansvarlige når servicegennemgangen er afsluttet.

·​Vi fremsender en specificeret servicerapport pr. bolig sammen med faktura.

Casadana A/S // Baldershøj 28, 2635 Ishøj // CVR: ​86966018 // Telefon: 4396 7373 // E-mail: info@casadana.dk​